ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 25/06/2557 Administrator 377
2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.ตรี (เพิ่มเติม) 24/06/2557 Administrator 416
3 แจ้งการอนุมัติใช้หลักสูตรและให้เปิดสอนหลักสูตร ป.ตรี 23/06/2557 Administrator 313
4 ประกาศรายช่ื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 23/06/2557 Administrator 348
5 รายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าสึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 17/06/2557 Administrator 328
6 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 17/06/2557 Administrator 302
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับป.ตรี 13/06/2557 Administrator 331
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว 13/06/2557 Administrator 324
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 11/06/2557 Administrator 315
10 ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.ตรี 09/06/2557 Administrator 423